Правно-административни услуги

Правно-административните услуги са бизнес процес по предоставяне на услуги и консултации на клиенти с абонаментно и извън абонаментно обслужване. ФИНТЕКС КОНСУЛТИНГ ООД, имайки опита, контактите и ползотворното партньорско сътрудничество, има удоволствието да добави за Вас към своето портфолио и следните услуги:

 • Регистрация на фирма в Агенция по вписванията – Търговски регистър - опцията включва:
  • Консултация относно предмета на дейност, размера на капитала, правата на съдружниците, отговорността на управителите, препоръка за избор на търговска банка и други;
  • Проверка и запазване на името на фирмата в Търговския регистър;
  • Изготвяне на необходимите документи - Протокол за решение на общото събрание, Дружествен договор или Учредителен/устройствен акт, декларации и други;
  • Изготвяне на договор с управителя за възлагане на управлението, който регламентира правата и задълженията на управителя и неговото възнаграждение в случай, че в устройственият акт не е предвидено представителство по закон или управителят е трето лице извън кръга на съдружниците/собствениците;
  • Заверка на спесимена от подписите на управителите и съгласието за приемане на управление при нотариус;
  • Откриване на набирателна сметка в търговска банка за внасяне на дружествения капитал;
  • Заплащане на таксите по регистрацията;
  • Подаване на документите в Търговския регистър.
 • Изготвяне на договори с контрагенти адаптирани към специфичните Ви потребности и особености на бизнеса Ви;
 • Данъчна защита – защита срещу актове на приходната администрация на всички нива на обжалване и касация;
 • Изготвяне на документи при придобиване на ДМА, участие в преговори и финализиране на сделките;
 • Изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство, Декларации за придобито движимо имущество по Закон за местните данъци и такси - (ЗМДТ);
 • Трудово-правни консултации и процесуално представителство в случай на необходимост;
 • Консултации по търговско и облигационно право;
FINTEX Consulting

Комплексни счетоводни
услуги за български и
международни контрагенти.

© 2024. Всички права запазени. Уеб дизайн от CreateDesigns

Search

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от тях са важни за правилното функциониране на сайта, а други ни помагат да подобряваме услугите в сайта. Имате възможност да изберете дали да разрешите нашите бисквитки или да ги откажете. Моля, имайте предвид, че отказването на бисквитките ще ограничи възможностите за използване на сайта ни.