Консултантски услуги

Консултантските услуги са специализирани бизнес процеси използващи максимално  квалификацията на екипа на ФИНТЕКС КОНСУЛТИНГ ООД и/или дружествените партньори водещи до висока принадена стойност на предлаганите услуги като продукт, и чувствителна материална реализация за Вас. Портфолиото ни в тази секция предоставя за Вас и бизнеса Ви следните услуги:

  • Данъчна оптимизация – със законово допустими средства намаляване на дължимите от Вас данъци;
  • Оптимизация на разходите за социални осигуровки - легални начини за намаляването им;
  • Изработване на бизнес план и неговото отчитане – услугата може да бъде кратко формулирана като „Бизнес план - от идеята до реализацията“ - подходяща за стартиращ бизнес или стартирането на друга дейност от вече функциониращи предприятия с цел диферсификация на приходите и рисковете;
  • Изработване на икономическа обосновка – част от бизнес плана, услуга ориентирана за защита при финансиране на Вашия проект пред финансови институции или управителни органи;
  • Финансово – счетоводни анализи – една сравнително рядко прилагана в българската практика услуга особено в по-малките предприятия. Тази високо квалифицирана услуга е ориентирана към изследване на фирмените процеси за определен период от време, целяща, чрез изчисляване на релевантните коефиценти да определи текущото състояние и тенденции във функционирането на фирмата Ви. След определяне на съответните показатели да се предприемат мерки, чрез метода на контролинга, те да бъдат оптимизирани и подобрени до възможно най-висока степен.
  • Консултации и одит от дипломиран експерт счетоводител – в случай, че са настъпили обстоятелства в процеса на нашата съвместна работа, при която е законово изискуемо Вашата фирма да подлежи на финансов одит, и/или ние не можем да разрешим казус от Вашата практика и дейност, на наше разположение са партньорите ни от счетоводната експертиза с които поддържаме тесни взаимоотношения. 
  • Проучвания на пазари – в последните две години съвместно с наши партньори ние придобихме опит в изследването на пазари за клиентите ни.
  • Посредничество – работейки с клиенти от различни браншове, и притежавайки контакти и информация, за предлаганите от тях продукти и услуги, ние се специализирахме в процеса на организация, за среща на търсеното и предлагано взаимоизгодно партньорство.
  • Бизнес комуникация – съвместно с партньори обучение на персонала за работа с контрагенти за по-висока ефективност и успеваемост при водене на преговори – включва придобиване на креативни навици за комуникация с вашите партньори - клиенти, доставчици и/или администрации чрез различни комуникационни канали - ново
FINTEX Consulting

Комплексни счетоводни
услуги за български и
международни контрагенти.

© 2024. Всички права запазени. Уеб дизайн от CreateDesigns

Search

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от тях са важни за правилното функциониране на сайта, а други ни помагат да подобряваме услугите в сайта. Имате възможност да изберете дали да разрешите нашите бисквитки или да ги откажете. Моля, имайте предвид, че отказването на бисквитките ще ограничи възможностите за използване на сайта ни.