Ценова листа на ФИНТЕКС КОНСУЛТИНГ

За Ваше удобство ФИНТЕКС КОНСУЛТИНГ ООД разработи калкулатор на цените за нашите услуги. Калкулатора е внедрен за бързото и лесно остойностяване на услугите за Абонаментно и Извънабонаментно счетоводно обслужване, както и за Пейрол услугите от нашето портфолио. Цените на другите допълнително предоставяни услуги са представени в таблична форма. Всички цени са индикативни, тъй като всеки бизнес има специфики, а мениджмънта има различни изисквания към отчетността и генерираната справочна информация, поради което конкретната оферта за Вас ще Ви бъде изготвена индивидуално.

Защо избрахме варианта с оповестяване на цени за нашите услуги?

Повечето колеги в този раздел са предвидили контактна форма с въпроси, от които формират първоначалната стойност за техните услуги. Ние обаче считаме, че за всеки стартиращ бизнес, както и за вече функциониращ бизнес е необходимо до голяма степен да заложи в своя бюджет относително постоянните разходи. Изследването на пазара на административните услуги съпътстващи всеки бизнес, каквито са счетоводните и пейрол услугите, изисква времеви ресурс, когато ценообразуването се извършва чрез контактна форма. От попълването на формата до очакването и получаването на обратна връзка. По тази причина ФИНТЕКС КОНСУЛТИНГ ООД Ви предоставя възможността без досадното очакване на обратна връзка, и самостоятелно,  да извършите вашето проучване.

От какво се формира базовата цена Абонаментно и Извънабонаментно счетоводно обслужване, както и за Пейрол услугите заложена в калкулатора?

Базовата цена се формира от броя документи /счетоводни стопански операции/ подлежащи на месечна обработка, броя и вида на отчетните обекти / склад, магазин, офис, банкова сметка /, броя и вида на наетите и/или подлежащи на осигуряване лица, степента на аналитично отразяване и водене на материалните запаси и/или разходите по обекти, Минималната Работна Заплата (МРЗ) и др.

Калкулатор на счетоводни такси

Пакетна цена на месец: 300 лв.

Пакетът включва до 3 заети лица.***

* Документ - това е отчетна операция (проста или сложна), регистрираща позиция стока/материал или услуга, или  актив.

** Ако клиентът въведе програмно обеспечение отчитащо движението на материални запаси в склада или обекта, получава 20% отстъпка от базовата цена.

В случай, че въведения софтуер е съвместим, и/или подържа входно-изходни формати със счетоводния продукт на компанията ни, клиента получава допълнително 10% отстъпка от цената. За детайли се свържете с нас.

*** В кръга на заетите лиц влизат и собствениците на  компанията ако те са задължени  да се осигуряват, както и управител, наети лица /работници /

Цени на пейрол услуги месечно

1 лице 30 лв
2 лица 50 лв
3-5 лица 80 лв
6 - 10 лица 140 лв
11 - 30 лица 240 лв
31-50 лица 400 лв
над 50 лица по догов.

Назначаване/преназначаване/ Прекратяване на договор, служебна бележка или друг документ

до 2 лица месечно без такса
над 2 лица месечно за лице 10 лв
автоматизирано издаване на УП-2 или УП-3  30 лв
Ръчно извличане на данни от разплащателни ведомости за изготвяне на УП-2 и/или УП-3 70 лв
Въвеждане на данни за наето лице  за предходни месеци извън абонаментен период  5 лв
Корекции на данни на наето лице в НАП / НОИ извън абонаментен период  50 лв
Издаване на служебна бележка / удостоверение за доход или друг документ за едно лице 5 лв
1 лице 45 лв
2 лица 75 лв
3-5 лица 120 лв
6 - 10 лица 210 лв
11 - 30 лица 360 лв
31-50 лица 600 лв
над 50 лица по догов.

Назначаване/преназначаване/ Прекратяване на договор, служебна бележка или друг документ

 месечно за  лице 15 лв
автоматизирано издаване на УП-2 или УП-3  45 лв
Ръчно извличане на данни от разплащателни ведомости за изготвяне на УП-2 и/или УП-3 105 лв
Въвеждане на данни за наето лице  за предходни месеци извън абонаментен период  10 лв
Корекции на данни на наето лице в НАП / НОИ извън абонаментен период  75 лв
Издаване на служебна бележка / удостоверение за доход или друг документ за едно лице 10 лв

Цени на допълнителни услуги

Регистрация на фирма

Регистрация на ЕТ 120 лв
Регистрация на Е/ООД 199 лв
Регистрация на Е/ООД със съдружник ЮЛ 350 лв
Регистрация на Е/ООД на чуждестранно лице 700 лв
Регистрация на Е/АД от 1200 лв
Регистрация на Е/АД на чуждестранно лице от 1900 лв
Регистрация на клон 250 лв
Регистрация на Клон на Чуждестранен Търговец 1350 лв
Регистрация по ДДС (за нови фирми) 120 лв
Разрешение за търговия с тютюневи изделия (лиценз цигари и алкохол) 690 лв
Регистрация на НПО – сдружение и фондация 290 лв
Регистрация на Кооперация от 1200 лв

Прехвърляния

Прехвърляне на дружествени дялове (за 1 един съдружник) 180 лв
Прехвърляне на дружествени дялове на съдружник ЮЛ 290 лв
Прехвърляне на предприятие на ЕТ 340 лв
Прехвърляне на предприятие на Е/ООД от 350 лв

Фирмени промени

Смяна на управител 160 лв
Вписване/заличаване на прокурист 210 лв
Увеличаване на капитала на Е/ООД 280 лв
Намаляване на капитала на Е/ООД 450 лв
Смяна на седалище 160 лв
Промяна в предмета на дейност 160 лв
Смяна на името на фирмата 160 лв

Заличавания

Заличаване на ЕТ от 350 лв
Заличаване на Е/ООД от 700 лв
Взимане на документи от офис на клиента за гр. Пловдив 20 лв
Взимане на документи от офис на клиента с отдалеченост до 60 км. от гр. Пловдив 50 лв
Взимане на документи от офис на клиента с отдалеченост над 60 км. от гр. Пловдив 140 лв
Подаване или получаване на документи в институция на гише 30 лв
Подаване на ГФО с подпис на упълномщеното лице съставител без държавните такси 35лв
Съхранение на документи извън оперативна и предходна година в стандартен клсьор 7.5 см. 60 лв / бр. за година
Копиране на документи за контролни производства и изготвяне на справки с подготовка и изготвяне на опис 0.25 ст. / стран.
Компютърен набор на текст на кирилица от копие, четлив ръкопис, аудио запис и др. без формули, вмъкване на таблици, графики и изображения 20 лв. + 2.50 лв /стран. над две стандартни машинописни страници от 1800 символа с вкл. интервали
Представителство в хода на контролни производства 30 лв / час
Обжалване на актове на контролни органи до първа съдебна инстанция 200 лв + % по договаряне на база материален интерес
Данъчна и осигурителна оптимизаця 400 лв + % по договаряне на база материален интерес
Финансово-счетоводен анализ на два годишни отчетни периода **** 600 лв.
Финансово-счетоводен анализ на повече от два отчетни периода / годишен, 9 м., 6 м., 3 м., 1 м. / 600 лв + 200 лв. за всеки допълнителен отчетен период

 **** Финансово-счетоводния анализ представлява изследване на два или повече отчетни периода като един се приема за базов. Изследването се извършва на база извеждане на показатели  с определяне на отклонение от общовалидно приетите стойности без да включва предложение за тяхната оптимизация. Оптимизацията им е обект на допълнително възнаграждение по договаряне.

Архивна обработка, съхранение и управление на документите

Описание Количество кашони Мерна единица Единична цена в BGN без ДДС
Сортиране и подреждане на документи в предоставени от нас архивни кашони 1-50 брой 2,93 BGN
Сортиране и подреждане на документи в предоставени от нас архивни кашони 51 - 200 брой 2,93 BGN
Сортиране и подреждане на документи в предоставени от нас архивни кашони от 201 брой 2,93 BGN
Транспорт до архивно помещение "Финтекс Архив и партньори" до 30 на курс курс безплатно
Физическо съхранение и управление на документите 1-50 брой/месец 2,39 BGN
Физическо съхранение и управление на документите 51 - 200 брой/месец 2,19 BGN
Физическо съхранение и управление на документите от 201 брой/месец 1,99 BGN
Доставка на физически носител в рамките на следващия работен ден - пакет 23 BGN

Електронна обработка на документи

Описание Количество кашони Мерна единица Единична цена в BGN без ДДС
Сканиране на документ до А4 формат и качването му в"облак" и/или изпращане на мейл 1-50 страница 0,20 BGN
Сканиране на документ до А4 формат и качването му в"облак" и/или изпращане на мейл 51-100 страница 0,18 BGN
Сканиране на документ до А4 формат и качването му в"облак" и/или изпращане на мейл 101-150 страница 0,15 BGN
Сканиране на документ до А4 формат и качването му в"облак" и/или изпращане на мейл над 151 страница 0,10 BGN
Индексиране на документа по зададени от Вас критерии - страница от 0,10 до 0,25 BGN
FINTEX Consulting

Комплексни счетоводни
услуги за български и
международни контрагенти.

© 2024. Всички права запазени. Уеб дизайн от CreateDesigns

Search

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от тях са важни за правилното функциониране на сайта, а други ни помагат да подобряваме услугите в сайта. Имате възможност да изберете дали да разрешите нашите бисквитки или да ги откажете. Моля, имайте предвид, че отказването на бисквитките ще ограничи възможностите за използване на сайта ни.