Политика на поверителност

Знаем, че сте загрижени за Вашите лични данни и тяхната употреба, затова ние ги управляваме отговорно. Тази Политика на поверителност ще Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

 

Кой ги събира?

Всякаква лична информация подавана или събирана от нашия уеб сайт се управлява от Финтекс Консултинг ООД.

Настоящата Политика на поверителност се отнася до лични данни, събирани от нашия уеб сайт във връзка с услугите и продуктите, които предлагаме.

Тази Политика също се прилага към нашето маркетингово съдържание, включващо оферти и реклами за наши продукти и услуги, които ние (или доставчик на услуги от наше име) ви изпращаме през други уеб сайтове, платформи и приложения, съобразно начина, по който използвате информацията в сайта ни. Тези трети страни обикновено имат собствена Политика на поверителност и Ви препоръчваме да се запознаете с нея, преди да ги посещавате.

 

Какви лични данни събираме?

Не сте длъжни да предоставяте личните данни, които искаме от Вас, но ако изберете да не ги споделите, ние няма да можем да се свържем с Вас и да ви предоставим продукт или услуга, която сте потърсили от нас или да отговорим на Вашите въпроси.

Ние събираме лични данни от различни източници, вкл.:

 • Лични данни, които ни предоставяте директно от формите ни за контакт,
 • Лични данни, които събираме автоматично и
 • Лични данни, които събираме от други източници.

Под лични данни се разбира всяка информация, която може да се използва, за да Ви идентифицира директно или индиректно като конкретна личност. Тази дефиниция включва лични данни, събирани офлайн от наши офиси за работа с клиенти, кампании на директен маркетинг, игри, състезания и онлайн чрез наши сайтове и приложения, брандирани страници в платформи на трети страни или приложения на трети страни.

Ние ще изискаме и Ваши лични данни, когато се свържете с нас. Може да обединим тези данни с друга информация, за да подобрим нашите продукти, услуги, съдържание и реклама.

 

За какви цели използваме Вашите лични данни?

Ние събираме, обработваме и разкриваме Вашите лични данни за следните специфични и ограничени нужди:

 • За да обработим Ваши плащания, ако поръчате наш продукт; да Ви предоставим информация за статуса на поръчката; да обработим Ваши запитвания, желания и оплаквания;
 • За да обработим и отговорим на Ваши запитвания или да се свържем с Вас, за да отговорим на Вашите въпроси или желания;
 • За да развиваме и подобряваме нашите продукти, услуги, методи на комуникация и функционалност на нашия уеб сайт;
 • За нуждите на състезания и промоции, в които сте взели участие;
 • За да ви предоставяме информация и управляваме Вашите регистрации и/или абонамент за нашия бюлетин или друг вид комуникация;
 • За да установим самоличността на лица, които се свързват с нас по телефона, електронен път или друг начин;
 • За да научим за интересите, желанията и променящите се нужди на клиентите, да подобрим нашия уеб сайт или настоящи продукти и услуги, както и да създадем нови;
 • За да предоставим персонализирани продукти, комуникация и таргетирана реклама, както и да Ви препоръчаме конкретни продукти, подходящи за Вас.

Когато събираме и използваме лични данни за целите, споменати по-горе или за други цели, ние ще Ви уведомим преди или по време на събирането им.

Ако е приложимо, ще потърсим Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни. Ако дадете съгласие за обработване, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Ще обработим данните Ви и когато изготвяме договор, в който Вие вземате страна. Необходимо е например да обработим личните Ви данни, за да ви предоставим продукт или услуга, които сте заявили.

 

С кого споделяме лични данни?

В глобалния бизнес ние споделяме Ваши лични данни вътрешно-фирмено и с трети страни, с които имаме сключени договорни отношения в следните случаи:

Трети страни, доставчици на услуги. За да обработим Ваше запитване или поръчка, да Ви доставим мостри, услуги или материали, заявени през нашия уеб сайт, ние споделяме Вашите лични данни с доставчици на услуги, които работят от наше име като компании, които: поддържат нашия уеб сайт, обработват плащания, анализират данни, предоставят пощенски и куриерски услуги. Те имат достъп до лични данни, необходими за изпълнение на техните услуги, но нямат право да ги използват за други цели. Освен това те са длъжни да обработват тези лични данни в съответствие с тази Политика на поверителност и в съответствие с действащите закони и регулации за защита на лични данни.

Правно разкриване. Ние може да предоставим или разкрием Ваши лични данни към трети страни:

 • За да изпълним договорни задължения;
 • Когато вярваме, че законът ги изисква за добро;
 • По искане от правителствени служби, провеждащи разследване;
 • За да засечем и предотвратим измама или технически или други злоупотреби със сигурността;
 • За да отговорим на спешен случай
 • За да защитим правата, собствеността, сигурността или защитата на трети страни, посетители на сайта ни или обществото.

Вътрешен обмен на данни

Ние споделяме лични данни вътрешно-фирмено или с трети страни за нуждите, описани в настоящата Политика на поверителност.

Ние изпращаме данни, събрани само в ограничена правна зона, като Европейската Икономическа Област (EEA) или Азиатско-Тихоокеанското Икономическо Сътрудничество (APEC), към държави, които имат закони за защита на личните данни и се счита, че предоставят необходимите нива на защита в правните зони за следните цели:

 • За да изпълним Ваши инструкции;
 • За да се съобразим с правно задължение;
 • За да работим с наши дилъри, които помагат в разпространението на нашия бизнес и услуги.

 

Как пазим данните Ви?

Ние се отнасяме сериозно към сигурността на вашите лични данни. Полагаме всички усилия, за да защитим личните ви данни от неправилна употреба, намеса, загуба, неоторизиран достъп, промяна и разкриване.

Нашите мерки включват използване на система за контрол на достъпа, инвестиране в най-новите възможности за защита на мрежите, които ползваме, крипитане, псевдонимизиране и анонимизиране на лични данни, когато е възможно.

Достъп до вашите лични данни е разрешен на наши служители и дилъри, когато е необходимо и на трети лица само при наличие на договорни отношения.

 

Колко дълго пазим вашите лични данни?

Ние ще пазим личните ви данни толкова дълго, колкото е необходимо за нуждите да бъдат съхраняани. Например, когато прави покупка онлайн при нас, ние пазим данни, свързани с покупката ви, за да можем да изпълним конкретния договор, който възниква при тази покупка, ние ще запазим данните ви за периода, който ни е необходим, за да отговорим на възможни оплаквания, запитвания или притеснения, свързани с поръчката.

Ние активно ще преглеждаме вашите лични данни, които съхраняваме и ще ги изтриваме сигурно или в някои случаи ще ги анонимизираме, ако няма легална или бизнес нужда или нужда за потребителя те да бъдат запазени.

 

Какви са Вашите права?

Вашите права във връзка с обработката на вашите лични данни. Вие може да упражните тези права по всяко време. По-долу предоставяме списък с тези права и как може да се възползвате от тях. Може да пражните правата си чрез изпращане на имейл или чрез попълване на запитване чрез формата за контакт на страницата Контакти в нашия сайт.

 • Право на информираност. Имате право да ви бъде предоставена ясна, прозрачна и лесно разбираема информация за това как използваме вашите лични данни и какви са вашите права. Затова ние предоставяме тази информация в този Документ.
 • Право на достъп и поправка. Имате право на достъп, поправка и обновяване на вашите данни по всяко време. Ние разбираме важността на това и ако искате да упражните това право, моля свържете се с нас.
 • Право на пренос на данни. Личните данни, които ни предоставяте, са преносими. Това означава, че могат да бъдат премествани, копирани или трансферирани електронно при определени обстоятелства.
 • Право да бъдете забравени. При определени обстоятелства, вие имате правото да изискате вашите данни да бъдат изтрити. Ко желаете да изтрием вашите лични данни, които съхраняваме, моля уведомете ни и ние ще предприемем мерки да отговорим на Вашата молба според изискванията на закона. Ако вашите лични данни, които съхраняваме, вече не са необходими за никакви цели и не сме задължени по закон да ги пазим, ще направим всичко, което можем да ги изтрием, унищожим или перманентно да ги анонимизираме.
 • Право на ограничено обработване. При определени обстоятелства, имате право да ограничите обработката на вашите лични данни.
 • Право на възражение. При определени обстоятелства, имате право да възразите относно определени начини на обработване, вкл. Обработване за директен маркетинг (т.е. получаване на информационни имейли от нас или да се свързваме с вас за различни възможности или оферти, които биха представлявали интерес за вас).
 • Право да внесете оплакване до супервайзър. Имате право да подадете оплакване директно до всеки локален супервайзър за това как обработваме вашите лични данни.
 • Право да оттеглите съгласието си. Може да оттеглите съгласието си за обработка на вашите лични данни по всяко време като се свържете с нас.

Повече информация и съвети относно вашите права може да получите от Регулатора за защита на лични данни във Вашата държава.

 

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас чрез посочените контакти в страницата ни.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашата Политика на поверителност или относно обработката на данни или ако искате да подадете сигнал/оплакване за възможно нарушение на местните закони за лични данни, моля изпратете ни имейл или попълнете формата за контакт на страницата Контакти в нашия сайт.

Как обновяваме политиката си на поверителност?

Ние ще обновяваме тази Политика на поверителност, когато е необходимо, за да отговорим на обратната връзка с клиенти и при промени на нашите продукти и услуги. Когато внасяме промени в този Политика на поверителност, ние ще променяме дата на „последна промяна “ в края на тази страница.

Ние може да ограничим правата ви в тази политика на поверителност без Ваше съгласие.

Последна промяна: март 2020

FINTEX Consulting

Комплексни счетоводни
услуги за български и
международни контрагенти.

© 2024. Всички права запазени. Уеб дизайн от CreateDesigns

Search

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.